OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ NA LUBELSZCZYŹNIE"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z architektura drewnianą na Lubelszczyźnie.
   

 2. Odznaka posiada 5 stopni:

                              
                                         popularny                                                                                          brązowy


                              
                                          srebrny                                                                                                 złoty                                                                
                                                                                                    duży złoty
   
 3. Minimalna ilość zwiedzonych  obiektów architektury drewnianej na poszczególne   stopnie odznaki wynosi:
  na stopień popularny  -  10 obiektów,
  na stopień brązowy  -  25 obiektów,
  na stopień srebrny  -  50 obiektów,
  na stopień złoty  -  75 obiektów,
  na stopień duży złoty  -  100 obiektów.
   
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 5. Obiekty architektury drewnianej  na poszczególne stopnie odznaki należy zaliczyć tylko jeden raz.
   
 6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 7. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 8. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 11. O odznakę mogą się turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 12. Obiekty architektury drewnianej na terenie Lubelszczyzny, wyszukują we własnym zakresie osoby zainteresowane przyznaniem odznaki.
   
 13. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 6/2010 z dnia 25.11.2010 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.